Nạp Thẻ

Nhân dịp open Khuyến mãi đặc biệt 50% đối với thẻ điện thoại 60% đối với thẻ zing, và 100% đối với chuyển khoản ATM, momo .
Lưu ý : Cần chọn mệnh giá của thẻ điện thoại và thẻ zing trước khi nạp. Chọn sai mệnh giá mất thẻ mất bạc BQT ko chịu trách nhiệm.